Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor No5tapas.nl 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van No5tapas.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door No5 Tapas & Drinks . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Bij Afhalen

Indien er voor 14:00 besteld wordt, kunnen de gerechten diezelfde dag nog afgehaald worden. Indien er later besteld wordt dan 14:00, zal de bestelling automatisch gezien worden als een bestelling voor de volgende dag. 

Een bestelling kan wel langer van tevoren besteld worden, door bij de extra opmerkingen duidelijk een datum en tijd van afhalen aan te geven.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van No5 Tapas & Drinks is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij No5 Tapas & Drinks. 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met No5 Tapas & Drinks te mogen claimen of te veronderstellen. 

No5 Tapas & Drinks streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. No5 Tapas & Drinks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van No5tapas.nl op deze pagina.